JAL | JAPAN AIRLINES

Ghi danh trong JAL Mileage Bank (Chương trình Tích lũy Dặm của JAL) (JMB)

Japan Airlines (JAL) nhận thức rõ về tầm quan trọng và trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân được thu thập qua việc truy cập trực tuyến của quý vị và sẽ thực hiện toàn bộ các biện pháp phòng ngừa để xử lý và bảo vệ thông tin.
mở trong cửa sổ mớiThêm thông tin

Chấp nhận Quy định và Điều kiện

Vui lòng đồng ý với Quy định và điều kiện của JMB để tiếp tục.

Quốc gia/khu vực cư trú

Vui lòng chọn quốc gia/khu vực cư trú của bạn.

Danh sách quốc gia/khu vực  

Nếu bạn cư trú tại Hàn Quốc

Vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư của JMB tại Hàn Quốc và xác nhận bạn đồng ý ở bên dưới để tiếp tục.


Tôi đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình như mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của JMB tại Hàn Quốc.

Tôi đồng ý với việc giao phó và cung cấp thông tin cá nhân của mình cho các bên thứ ba như mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của JMB tại Hàn Quốc.

Tôi đồng ý rằng thông tin thành viên đã đăng ký của mình sẽ được lưu trên các máy chủ tại Nhật Bản.

Nếu bạn cư trú tại Trung Quốc

Vui lòng tiếp tục từ nút "Tiếp" bên dưới.
*Nếu bạn cư trú tại Hồng Kông hoặc Ma Cao, hãy chọn khu vực cư trú từ "Quốc gia/khu vực cư trú" và tiếp tục từ nút "Tiếp" bên trên.

Trang này dành cho những người cư trú tại khu vực Châu Á/Châu Đại Dương.
Nếu bạn cư trú ngoài Khu vực Châu Á/Châu Đại Dương, vui lòng tiếp tục từ trang đăng ký của khu vực phù hợp dựa trên quốc gia cư trú hiện tại của bạn.Bản quyền © Japan Airlines. Bảo lưu mọi quyền.